Śpiewy tradycyjne z Szufnarowej. Wybór z badań terenowych

Książka ta nie jest śpiewnikiem, choć za śpiewnik może służyć, i byłoby wspaniale, gdyby tak się stało. Teksty słowne utworów wywodzących się ze znanych mi źródełdrukowanych lub rękopiśmiennych zamieszczam bowiem w całości, w postaci reprezentatywnej dla lokalnego repertuaru. Nie jest to również publikacja naukowa, chociaż utwory zapisane zostały według standardów przyjętych w literaturze etnomuzykologicznej (o których poniżej), a specjaliści z różnych dziedzin znajdą tu – ufam – ciekawy materiał do badań.

Stosunkowo szczupła objętość tomu nie pozwoliła na opublikowanie w nim nawet dziesiątej części zebranych w trakcie badań i wstępnie opracowanych utworów.

Stąd konieczność dokonania trudnego wyboru: wśród wykonawców pierwszeństwo mieli najstarsi, wśród utworów te najbardziej zagrożone zanikiem, zapomniane lub zapominane. Niektóre z nich, zwłaszcza pieśni o charakterze religijnym, są jeszcze śpiewane, jednak funkcjonują dziś zwykle w już zmienionej, zredagowanej („ogólnopolskiej”) postaci muzycznej, wykonywane według zapisów nutowych umieszczonych w popularnych śpiewnikach. W książce utrwalam cenne dla polskiej kultury zjawisko odmienności wariantów ludowych (tu: „szufnarowskich”, a w wypadku śpiewów kościelnych – „niewodzkich”, bo rozbrzmiewały one, mówiąc bez przesady, przez wieki w kościele parafialnym w Niewodnej) od zunifikowanych zapisów drukowanych. 

Bartosz Gałązka (ze wstępu do publikacji)

Tytuł publikacji: Śpiewy tradycyjne z Szufnarowej. Wybór z badań terenowych

Autor: Bartosz Gałązka

Rodzaj publikacji: książka w miękkiej oprawie

Format: B5 (160×230 mm)

Kolor: skala szarości

Stron: 224

Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Agencja wydawniczo-fotograficzna GRAFFIA

ISBN: 978-83-959943-3-3

Druk: Drukarnia HEDOM

Przewiń na górę