Porady

Kwartalnik – format A4, 36 stron. Periodyk wydawany przez Agencję Dziennikarską Reporter (do numeru 51 z października 2019 r.) w wersji czarno-białej z kolorową okładką, a od numeru 52 (styczeń 2020 r.) przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie (obecnie Karpacka Państwowa Uczenia w Krośnie) w wersji kolorowej. Druk – HEDOM DRUK.

Przewiń na górę