Legionista i kupiec krośnieński Kazimierz Franciszek Nowakiewicz (1887-1940).

Dla pamięci potomnych i chwały krośnian, opisujemy historię tej wielopokoleniowej, o korzeniach rzemieślniczo-kupieckich, rodziny Smętkiewiczów, Banickich, Nowakiewiczów. Jej chlubnym i niezaprzeczalnym bohaterem czasu walki o niepodległość ojczyny, jako jeden z wielu Legionistów Józefa Piłsudskiego pochodzącym z Krosna, był Kazimierz Franciszek Nowakiewicz. W rodzinie Andrzeja Nowakiewicza jako sukcesora rodu Smętkiewiczów bardzo pieczołowicie przechowuje się wszystkie pamiątki rodzinne po pradziadkach i dziadkach. Bogaty zbiór dokumentów, fotografii, obrazów rodzina chętnie udostępnia osobom, które pragną przybliżyć mieszkańcom interesującą historię mieszczan krośnieńskich z początków XIX wieku. (…) Dla historyka rzeczą niezwykle odpowiedzialną jest pisać o wybitnym Polaku – Marszałku Józefie Piłsudskim i jego Legionistach. Jednym z nich był krośnianin Kazimierz Franciszek Nowakiewicz i tej postaci poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Adam Krzanowski (Słowo wstępne do publikacji)

Tytuł publikacji: Legionista i kupiec krośnieński Kazimierz Franciszek Nowakiewicz (1887-1940)

Autor: Adam Krzanowski

Rodzaj publikacji: książka w twardej oprawie,

Format: A5 (148×210 mm), nakład – 30 numerowanych egzemplarzy

Kolor: kolor

Stron: 128

Wydawca: Agencja wydawniczo-fotograficzna GRAFFIA

ISBN: 978-83-948641-7-0

Druk: K&K reklama poligrafia

Przewiń na górę